Vstupní vyšetření a terapeutický plán

Terapeutický plán sestavujeme na základě podrobného vstupního vyšetření (kineziologického rozboru), na jehož základě určíme klíčovou oblast, která je mnohdy vzdálená od bolestivého místa. Pro ošetření zvolíme speciální techniky zahrnující měkké, fasciové, protahovací techniky nebo cílené mobilizace funkčních blokád obratlů či periferních kloubů doprovázené cíleným cvičením, centrací a stabilizací. Sestavený terapeutický plán je vždy individuální a respektuje výchozí stav klienta.

Součástí našich služeb je sestavování preventivních plánů pro klienty, kteří jsou bez současných obtíží, kteří trpí na občasné bolesti pohybového aparátu z jednostranného přetížení, a to bolestmi páteře, kloubů a hlavy.

V rámci praxe se speciálně zaměřujeme na fyzioterapii u rekreačních, výkonnostních a vrcholových sportovců. Terapeutický plán sportovců je zaměřen na spolupráci s trenéry.

Řešíme problematiku

 • akutních a chronických bolestí zad, páteře a kloubů končetin
 • poúrazových stavů od raného stádia, až po sestavení sportovního tréninku v návaznosti na předešlou rehabilitaci
 • stavů po operacích páteře a ortopedických operacích
 • úponových bolestí a šlacho-svalových obtíží
 • svalových dysbalancí, poruch nožní klenby, vadného držení těla a skolióz u dětí
 • preventivních kompenzačních pohybových programů pro sportovce
 • funkční ženskou sterilitu (neplodnost)
 • otoků končetin nejen vázaných na traumatické poranění končetin
 • relaxace, regenerace

Při terapii využíváme

 • kineziologický rozbor – podrobné vyšetření pohybových stereotypů, odhalení funkčních změn, které mohou v delším časovém horizontu vést k trvalému poškození jednotlivých struktur
 • techniky a metody, které respektují neurofyziologické principy lidského těla a pohybu
 • stabilizace osového orgánu na podkladě ontogenetického vývoje
 • stabilizace páteře pomocí labilních ploch a senzomotorické stimulace
 • aktivace a korektní stabilizace hlubokého stabilizačního systému
 • reedukace pohybových stereotypů, ergonomie v pracovním prostředí, instruktáž k domácímu cvičení
 • tejpování a kineziotejpování